SHOT Show 2019: McMillan A-10 Rifle Stock

SHOT Show 2019: McMillan A-10 Rifle Stock